Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2009

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr 237/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 238/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku–Zdroju na oddanie części nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr 239/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowań pod nazwą: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” oraz „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami” dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 240/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu: „Programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami dla gminy Gnojno” Plik pdf w nowym oknie 241. Uchwała Nr 241/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2009 rok Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 242/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Winiary – Czarkowy długości 6,250 km do kategorii dróg gminnych Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 243/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju na wydzierżawienie majątku trwałego na okres do 3 lat Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 244/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 245/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 246/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 213/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z 26 listopada 2008 r. w sprawie organizacji Konkursu Plastycznego pod nazwą „Szkolne rady na odpady” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 247/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 214/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno – ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. „Ziemia dla człowieka, człowiek, dla Ziemi” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr 249/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • Uchwała Nr 250/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 251/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 252/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg powiatowych ulic: Widuchowskiej, Łagiewnickiej, Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku–Zdroju” oraz „Przebudowę dróg powiatowych Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów, Nr 0105 Stopnica – Oleśnica, Nr 0070T Pasturka – Skotniki Dolne – Skorocice – Łatanice, Nr 0029T Gnojno – Janowice – Balice” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 253/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju przy Al. Mickiewicza 6” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 254/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 255/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Buskiego na 2009 rok Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr 256/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic: Dąbrowskiej dł. 162 m, Przemysłowej dł. 788 m, Klonowej dł. 183 m, Jaśminowej dł. 183 m, Spokojnej dł.188 m, Orzeszkowej dł. 114 m, Zielonej dł. 114 m, Wrzosowej dł. 244 m, Wspólnej dł. 187 m, Kochanowskiego dł. 155 m położonych na terenie miasta Busko – Zdrój do kategorii dróg gminnych Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 257/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Solec – Zdrój. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr 258/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi gminnej Nr 003936T Wymysłów – Zaborze oraz Nr 003938T Stopnica – Falęcin Nowy kategorii dróg gminnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 259/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów związanych z procedurą udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 260/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój umiejętności życiowych – szansą na wyższą jakość życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 261/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Bliżej Europy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 262/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi zastępującemu dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Przyszłość w służbach mundurowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 263/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia udzielenia upoważnienia nauczycielowi zastępującemu dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Nasz uczeń wyzwaniem dla przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 264/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 265/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009.Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 266/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie przeniesień w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 267/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik , Załącznik1
 • Uchwała Nr 268/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 265/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 269/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój umiejętności zawodowych – szansą na wyższą jakość życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 270/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu pn. „Równe szanse – lepsza przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 271/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 273/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Tuczępy. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 274/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 275/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie powołania likwidatora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego będącego jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 276/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu dróg gminnych: Nr 002404T Podwale – Parchocin – Ludwinów, Nr 002406T Ostrowce – Podstrumienie – Kawęczyn – Kmiecie, Nr 002435 ul. Pocztowa w Nowym Korczynie i Nr 002436 ul. Grotnicka Górna kategorii dróg gminnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 277/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Nowy Korczyn. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 278/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Wełecz – Siesławice dł. ok. 850,0 m i drogi od ul. Wrzosowej do ulicy powiatowej – Droga do stacji PKP dł. ok. 300,0 m do kategorii dróg gminnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 279/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w budynku przy ulicy Mickiewicza 15 w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 280/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 281/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 282/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 283/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi Grzymała na odcinku od drogi powiatowej Nr 0146T Sieczków – Grzymała do granicy miejscowości Solec Stary gm. Szydłów dł. 1250 mb do kategorii dróg gminnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 284/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 285/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 286/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 287/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 288/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół niepublicznych na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 289/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącej powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2009 r. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 290/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 291/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 292/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 293/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 294/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 295/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 296/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 237/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 297/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2009/2010. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 298/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 299/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 300/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 3 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych należnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 301/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 302/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 303/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 304/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku–Zdroju do podejmowania czynności w zakresie realizacji Projektu pn. Rozwijanie i doskonalenie kadr oświatowych w zakresie języków obcych i ICT realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 305/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 306/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 244/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 307/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 308/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 309/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 310/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2009 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 311/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 312/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 301/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 313/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 314/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 315/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 316/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 317/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 318/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 319/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 321/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 322/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 323/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 324/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 22 lipca 2009 roku w sprawie przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • Uchwała Nr 326/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia obowiązków nauczycieli – doradców metodycznych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 327/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 328/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 329/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 330/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr 331/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych do realizacji zadania w ramach rządowego programu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 332/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 333/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. w Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 334/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 335/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ 50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 336/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 337/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2006 roku Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 338/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 339/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowań pod nazwą: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” dla gminy Stopnica oraz „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami” dla gminy Stopnica Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 340/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 341/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 342/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 343/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych – garaży przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr 344/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 345/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 346/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 347/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 310/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2009 r. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 348/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 336/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 349/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przyznawania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 350/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 351/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 352/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 353/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 7 października 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 354/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 355/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 356/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr 357/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 października 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 358/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 października 2009 roku w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 359/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wniesienia wkładu własnego do projektu Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • UCHYLONA - Uchwała Nr 360/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 361/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 362/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 364/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr 365/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowań pod nazwą: „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” dla gminy Busko – Zdrój na lata 2008 – 2011 oraz „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami” dla gminy Busko – Zdrój na lata 2008 – 2011. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 366/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • Uchwała Nr 367/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr 368/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 369/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 370/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Busko – Zdrój na rzecz Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr 371/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 372/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 373/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 374/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 375/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 376/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 377/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr 378/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr 379/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 380/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 190 639 zł (słownie; jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2009 r.” Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 381/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 382/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy uchwały Nr 225/2008 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 383/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Orląt Lwowskich w Stopnicy. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 384/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów informacyjnych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu „Dać szansę – program warsztatowego wsparcia edukacyjnego młodzieży szkół zawodowych w powiecie buskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 385/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 386/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 387/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej opracowań pod nazwą: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” dla gminy Nowy Korczyn na lata 2008 – 2011 oraz „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie” dla gminy Nowy Korczyn” na lata 2008 – 2011. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 388/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • Uchwała Nr 389/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian limitu planowanych dochodów i wydatków dla jednostek organizacyjnych powiatu. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2
 • Uchwała Nr 390/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 310/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr 391/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr 392/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik 1
 • Uchwała Nr 393/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr 394/2009 Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:4501

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-03 10:23:45Mariusz WalęzakUCHYLONA - Uchwała Nr 360/2009Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2009